Pastro pluhurat

BudizmiShqip

Meditimi dhe mënyra e jetesës Budiste

 Artist: Aloka, used with permission by the owners: Padmaloka Retreat Centre, all rights reserved

 

Pastro pluhurat nëse duhet - Rozë Milligan

 

 

 

Pastro pluhurat nëse duhet, por a nuk do të ishte më mirë

Të vizatonit një pikturë, apo të shkruani një letër,

Të bënit një tortë, apo të mbillni një bimë;

Të mendoni mbi dallimin midis dëshirës dhe nevojës?

 

Pastro pluhurat nëse duhet, por nuk ka shumë kohë,

Me lumenj për të notuar, dhe male për tu ngjitur;

Muzikë për të dëgjuar, dhe libra për të lexuar;

Miq për të çmuar, dhe jetë për të udhëhequr.

 

Pastro pluhurat nëse duhet, por bota është atje jashtë

Me diellin në sytë tuaj, dhe erën në flokët tuaj;

Një flok dëbore, një dush shiu,

Kjo ditë nuk do të vijë rreth përsëri.

 

Pastro pluhurat nëse duhet, por ki parasysh,

Mosha e vjetër do të vijë dhe ajo nuk është e dashur.

Dhe kur ju do shkoni (dhe do t'ju duhet)

Ju vetë, do të bëni më shumë pluhur.