Mësimi

BudizmiShqip

Meditimi dhe mënyra e jetesës Budiste

 Artist: Aloka, used with permission by the owners: Padmaloka Retreat Centre, all rights reserved

Çfarë mëson Budizmi?

 

Menjëherë pas Iluminimit të tij, Buda pati një vizion në të cilin pa rracën njerëzore si një shtrat me lule zambak uji. Disa nga bimët e lotusit (zambakut të ujit) ishin ende thellë në baltë, disa të tjerë sapo kishin filluar të dilnin prej saj, dhe të tjerë përsëri ishin në pikën e çeljes së luleve. Me fjalë të tjera, të gjithë njerëzit kishin mundësinë të shpalosnin potencialin e tyre, dhe disa kishin nevojë vetëm për pak ndihmë të vogël për të bërë këtë. Pra Buda vendosi për të dhënë mësim, dhe të gjitha mësimet e Budizmit mund të shihen si një përpjekje për të përmbushur këtë vizion - për të ndihmuar njerëzit të rriten në drejtim të Iluminimit.

 

Budizmi e sheh jetën si një proces të ndryshimit të vazhdueshëm, dhe praktikat e tij synojnë të përfitojnë nga ky fakt. Kjo do të thotë se gjithkush mund të ndryshojë për më mirë. Faktori vendimtar në ndryshimin e vetes është mëndja, dhe Budizmi ka zhvilluar shumë metoda për të punuar me mëndjen. Më me rëndësi, Budistët praktikojnë meditimin, që është një mënyrë e zhvillimit të gjëndjeve më pozitive të mëndjes që karakterizohen nga qetësia, përqëndrimi, vetëdija, dhe emocioneve të tilla si dashamirësia. Duke përdorur vetëdijen e zhvilluar në meditim, është e mundur që të gjendet një kuptim më i plotë i vetvetes, i njerëzve të tjerë, dhe i vetë jetës. Budistët nuk kërkojnë të 'evangjelojnë' ose të detyrojnë njerëzit e tjerë për të miratuar fenë e tyre, por ata kërkojnë të japin mësimet e tij në dispozicion për këdo që është i interesuar, dhe njerëzit janë të lirë të marrin sa më shumë ose sa më pak, aq sa ata ndihen të gatshëm për të marrë.