Darmapalam Gata

BudizmiShqip

Darmapalam Gata - Vargjet që mbrojnë të Vërtetën

 

 

Të mos bësh keq;

Të kultivosh të mirën;

Të pastrosh mëndjen;

Ky është mësimi i Budave.

 

Kryej një jetë të drejtë,

Jo një që është e korruptuar.

Të drejtët, jetojnë të lumtur,

Edhe në këtë botë edhe në tjetrën.

 

Ai nuk është i përgatitur në Darma

që vetëm fletë shumë.

Ai që dëgjon veç pak (nga Mësimi)

por sheh të Vërtetën dhe e obzervon (vë) mirë në veprim,

Ai është quajtur me të vërtetë 'një që është i përgatitur në Darma'.

 

Nuk ka shpëtim tjetër përveç të Zgjuarit,

Shpëtim i madh, është ky për mua.

Oh nga virtyti i kësaj të vërtete,

Le të ketë plotë mirësi, dhe fitore!

 

Nuk ka shpëtim tjetër përveç të Vërtetës,

Shpëtim i madh, është ky për mua.

Oh nga virtyti i kësaj të vërtete,

Le të ketë plotë mirësi, dhe fitore!

 

Nuk ka shpëtim tjetër përveç Urdhërit,

Shpëtim i madh, është ky për mua.

Oh nga virtyti i kësaj të vërtete,

Le të ketë plotë mirësi, dhe fitore!

 

Homazh Budës!

Homazh Darmës!

Homazh Sangës!

 

Meditimi dhe mënyra e jetesës Budiste

 Artist: Aloka, used with permission by the owners: Padmaloka Retreat Centre, all rights reserved