Bekimet

BudizmiShqip

Meditimi dhe mënyra e jetesës Budiste

 Artist: Aloka, used with permission by the owners: Padmaloka Retreat Centre, all rights reserved

 

Xhajamangala Gata - Bekimet

 

Le të jenë të gjitha bekimet për ty;

Le të mbrojnë të gjitha Perënditë.

Nga fuqia e të gjithë Budave

Le të jetë e gjithë lumturia e jotja.

 

Le të jenë të gjitha bekimet për ty;

Le të mbrojnë të gjitha Perënditë.

Nga fuqia e të gjitha Darmave

Le të jetë e gjithë lumturia e jotja.

 

Le të jenë të gjitha bekimet për ty;

Le të mbrojnë të gjitha Perënditë.

Nga fuqia e të gjitha Sangave

Le të jetë e gjithë lumturia e jotja.