Miku

BudizmiShqip

Meditimi dhe mënyra e jetesës Budiste

 Artist: Aloka, used with permission by the owners: Padmaloka Retreat Centre, all rights reserved

 

Sutra e Mikut

 

Me një mik të pajisur me shtatë cilësi vlen shoqërimi.

Cilat shtatë?

 

Ai jep atë që është e bukur,

e vështirë për të dhënë,

bën atë që është e vështirë për të bërë,

duron të dhimbshmet, fjalët e folura keq.

Sekretet e tij ai ju tregon,

sekretet e tua ai i mban.

Kur fatkeqësia gjuan, ai nuk ju braktis;

kur ju jeni poshtë dhe jashtë, nuk ju poshtëron.

 

Një person në të cilin këto tipare gjenden,

është një mik që duhet kultivuar nga të gjithë ata që duan një mik.