Megija

BudizmiShqip

Meditimi dhe mënyra e jetesës Budiste

 Artist: Aloka, used with permission by the owners: Padmaloka Retreat Centre, all rights reserved

 

Sutra e Megijës

 

Mendimet e vogla, mendimet delikate,

kur ndiqen (apo vihen ne jetë), nxisin zemrën.

Duke mos i kuptuar mendimet e zemrës,

një (njeri) vrapon këtu dhe atje,

mëndjen jashtë kontrollit.

Por duke i kuptuar mendimet e zemrës,

ai i cili është i aftë (apo i dedikuar), i ndërgjegjshëm,

i përmban ato.

Kur, të ndjekura, ato e nxisin zemrën,

një i zgjuar (apo i Iluminuar) i lë ato të shkojnë pa gjurmë.