Kalamallarët

BudizmiShqip

Meditimi dhe mënyra e jetesës Budiste

 Artist: Aloka, used with permission by the owners: Padmaloka Retreat Centre, all rights reserved

 

Sutra e Kalamallarëve

 

Pra, Kalamallarë (nga qyteti Kalama),

mos u udhëhiqni nga raportet,

apo tradita, apo thashethemet.

 

Mos u udhëhiqni nga autoriteti i teksteve fetare,

as nga logjika e thjeshtë apo konkluzioni,

as nga paraqitja e konsideruar,

as nga kënaqësia në mendimet spekulative,

as nga mundësitë në dukje,

as nga ideja: "Ky është Mësuesi ynë".

 

Por, o Kalamallarë,

kur ju e dini për veten tuaj

se disa gjëra janë të dëmshme dhe të gabuara dhe të këqija,

atëhere hiqni dorë prej tyre...

dhe kur ju e dini se disa gjëra të caktuara janë të shëndetshme dhe të mira,

dhe se të mënçurit i besojnë ato të jenë kështu,

atëherë ti pranoni ato dhe ti ndiqni ato.