Dhënia

BudizmiShqip

Meditimi dhe mënyra e jetesës Budiste

 Artist: Aloka, used with permission by the owners: Padmaloka Retreat Centre, all rights reserved

 

Dana Sutra - Dhënia

 

Para se të japë, i kënaqur;

duke dhënë, mendja është e ndritshme dhe e qartë;

mbasi ka dhënë, një njëri është i kënaqur:

Ky është konsumimi i sakrificës.

Pa pasion, pa neveri,

pa mashtrim, pa fermentim:

konsumimi i fushës së sakrificës,

një njeri i përmbajtur, duke jetuar jetën e shenjtë.

Duke e larë veten,

duke i dhënë me duart e veta,

pastaj — për shkak të vetes,

për shkak të tjetrit —

kjo është një sakrificë që sjellë fryte të madha.

Duke dhënë kështu

— inteligjent —

një person me bindje,

me vetëdije të lëshuar,

rishfaqet

— I mënçur —

në një botë të begatshme

i papërzier.