Avatamsaka

BudizmiShqip

Meditimi dhe mënyra e jetesës Budiste

 Artist: Aloka, used with permission by the owners: Padmaloka Retreat Centre, all rights reserved

 

Sutra Avatamsaka

 

Unë marr shpëtim tek Buda,

dhe lutem që se bashku me të gjitha qëniet (e gjalla apo që ndjejnë)

unë mund të kuptoj Udhën e Madhe,

ku fara e Budës mund të lulëzojë gjithmonë.

 

Unë marr shpëtim tek Darma,

dhe lutem që se bashku me të gjitha qëniet

unë mund të hyj thellë në thesarin e Sutrave,

ku mënçuria jonë mund të rritet dhe të shtrihet si oqeani.

 

Unë marr shpëtim tek Sanga,

dhe lutem që se bashku me të gjitha qëniet

unë mund të mbretëroj në pafundësi të mëdha

dhe të mos kem asgjë që të pengojë progresin e pashmangshëm të së Vërtetës.