Mëndjeplotësia

BudizmiShqip

Meditimi dhe mënyra e jetesës Budiste

 Artist: Aloka, used with permission by the owners: Padmaloka Retreat Centre, all rights reserved

 

Udha e së Vërtetës

 

DARMAPADA

 

II

 

Mëndjeplotësia

 

1

 

  1. Mëndjeplotësia është Udha drejt Pavdekshmërisë4,

pa-mëndjeplotësia udha drejt vdekjes.

Ata që janë mendjeplotë nuk vdesin,

(kështu që) të pa-mëndjeplotët janë si të vdekur.

 

2

 

  1. Duke e ditur dallimin e mëndjeplotësisë,

ata që janë të pjekur shpirtërisht (pandita-t, ne gjuhën Pali)

gëzohen me mëndjeplotësinë dhe kënaqen në sferën e Fisnikëve (arija-t).

 

3

 

  1. Të zhytyr në gjëndje (mendore) super-të-vetëdijshme (dijana),

të përmbledhur, dhe gjithmonë duke e ushtruar veten,

ata të mënçurit (dira-t) realizojnë Nirvanën, sigurinë e patejkalueshme.

 

  1. ...