Darmapada

BudizmiShqip

Meditimi dhe mënyra e jetesës Budiste

 Artist: Aloka, used with permission by the owners: Padmaloka Retreat Centre, all rights reserved

Udha e së Vërtetës - Parathënie nga Sangarakshita

 

 

Buda lindi rreth fundit te shekullit të 5të PES (Para Erës Sonë), 'hoqi dorë' nga bota në moshën 29 vjeç, arriti Iluminimin 6 vite më vonë, dhe kaloi pjesën tjetër të 45 viteve të jetës së tij duke komunikuar të Vërtetën që ai zbuloi, kujtdo që kishte dëshirë ta mësonte atë.

 

Ai e komunikoi atë të Vërtetë me gojë (oralisht), me mënyrën e fjalës së folur, ama shumë njerëz u prekën gjithashtu thellësisht vetëm nga prezenca e tij. Flalët e tij lanë përshtypje të thellë tek dëgjuesit e tij, aq sa disa prej tyre i mbajtën mend ato gjatë gjithë jetës së tyre dhe mbas vdekjes së tij i përsëritën ato për të mirën e të tjerëve. Në këtë mënyrë çeli dhe u zhvillua një traditë gojore e komunikimit të Darmës, e cila jo vetëm që ruajti mësimet e Budës, por edhe e organizoi, editoi, dhe e amplifikoi atë në mënyra të ndryshme. Procesi i transmetimit gojor i Darmës zgjati disa qindra vite dhe ndoshta nuk ishte deri në shekullin e parë PES (Para Erës Sonë) që diskurset e Budës dhe thëniet e tij filluan të angazhoheshin për shkrim.

 

 

DARMAPADA

 

 

 1. Palët
 2. Mëndjeplotësia
 3. Mëndja
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. E Keqja
 10. ...
 11. Krimbja
 12. ...
 13. ...
 14. ...
 15. ...
 16. ...
 17. ...
 1. Njollat