Gjëndja e Mjeruar

BudizmiShqip

Meditimi dhe mënyra e jetesës Budiste

 Artist: Aloka, used with permission by the owners: Padmaloka Retreat Centre, all rights reserved

 

Udha e së Vërtetës

 

 

DARMAPADA

 

XXI

 

Gjëndja e Mjeruar

 

1

 

  1. Një që gënjen rezulton (me anë të rilindjes) në një gjëndje të mjeruar,

ashtu si edhe një që, duke e pas bërë diçka, thotë 'unë nuk e bëj (atë lloj gjëje).'

Këta dy djem të Manut (Para-ardhësi i Lashtë)17 , njerëz të veprimeve bazë,

kur largohen (nga kjo botë) kanë të njëjtin fat (të dhimbshëm) edhe në botën tjetër.

 

 

2

 

...